Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"Szkoły równych szans" - podsumowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  „Szkoły równych szans”

       Wraz z końcem roku szkolnego zakończyły się zajęcia realizowane w ramach Projektu „Szkoły równych szans”. Projekt zrealizowany został przez Gminę Boguszów-Gorce dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu i dofinasowania to 216 891,66 zł.  Udział w projekcie wzięło łącznie 316 dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

       Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III  poprzez indywidualizację procesu ich kształcenia. Działania projektowe zmierzały do zapewnienia każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Cel ten został osiągnięty dzięki zrealizowaniu w trzech prowadzonych przez Gminę szkołach podstawowych programów dotyczących indywidualizacji nauczania, w ramach których  przeprowadzono w latach szkolnych 2010/2011  - 2012/2013 łącznie 2521 godzin dodatkowych zajęć takich jak:

Ø  zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

Ø  terapia pedagogiczna,

Ø  zajęcia dla dzieci z trudnościami w obszarze umiejętności matematycznych,

Ø  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

Ø  socjoterapia,

Ø  zajęcia wspierające dzieci uzdolnione w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,

Ø  zajęcia wspierające dzieci uzdolnionych polonistycznie – Techniki Freineta

Ø  specjalistyczne zajęcia  terapeutyczne– biofeedback,

Ø  gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dla dzieci z wadami postaw.

 

       Udział w zajęciach pozwolił opanować dzieciom, u których zaobserwowano trudności umiejętności bez których dalsza nauka byłaby utrudniona, dzieciom uzdolnionym dodatkowe zajęcia pomogły właściwie zagospodarować ich predyspozycje oraz ich chęć i energię do pracy. Z analizy arkuszy obserwacji oraz badań ankietowych wynika, iż u zdecydowanej większości uczestników projektu nastąpiła poprawa efektów kształcenia w zakresie wiedzy  i umiejętności objętych tematyką zajęć, w których uczestniczyli.

       Bez wątpienia łatwiejszemu przyswajaniu pożądanych umiejętności sprzyjała atrakcyjna forma zajęć. Priorytetem było stworzenie uczniom warunków harmonijnego rozwoju  Wszystkie zajęcia prowadzone były w miłej atmosferze w małych grupach, sprzyjających skutecznej nauce oraz nawiązywaniu bliższych i lepszych relacji pomiędzy wychowankami szkól. Nauczyciele stosowali zróżnicowane metody pracy.  Bardzo pomocne w osiąganiu pożądanych  umiejętności były również zakupione na potrzeby realizowanych w ramach projektu zajęć różnorodne  pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, podręczniki i ćwiczenia oraz sprzęt (laptopy, odtwarzacze CD, telewizor, siedziska, dywany) o łącznej wartości blisko 43 tysięcy złotych.

       Realizacja projektu wpłynęła na osiągnięcie wielu większych i mniejszych sukcesów. Z obserwacji nauczycieli wynika, że uczniowie klas trzecich, którzy uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania, zdobyli na testach kompetencji dla trzecioklasistów bardzo wysokie noty.  Niektórzy z nich brali udział w konkursach o różnym zasięgu gdzie zdobywali nagrody i wyróżnienia. Dużym sukcesem była publikacja utworów powstałych podczas zajęć prowadzonych  w ramach Grupy Freineta w ogólnopolskim czasopiśmie dziecięcym „Płomyczek” 

       Pewien sukces osiągnęła tez Gmina. Realizacja projektu wzbudziła zainteresowanie w mediach. W dniu 8 listopada 2012 roku ekipa telewizyjna TVP Wrocław nakręciła w boguszowskich szkołach audycję z cyklu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi” . W ramach niniejszego cyklu audycji promowane są ciekawe i efektywne projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku.